Endodontski zahvat

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi liječenjem mekog tkiva koje sadrži živčana vlakna i krvne žile. To se meko tkivo zove zubna pulpa, a okružena dentinom – unutarnjim slojem zuba na koji se nastavlja caklina. Napredovanjem karijesa kroz caklinu i dentin dolazi do upale pulpe, odnosno do pulpitisa. 

Simptomi upale pulpe su bol i pojačana osjetljivost na toplo i hladno, a može biti osjetljiva i ako je samo iziritirana dubokim karijesom koji je još nije zahvatio. Stomatolog treba procijeniti u kojem je stadiju karijes te, ako je pulpa zahvaćena, treba preporučiti endodontski zahvat. Procedura ovog zahvata sastoji se od otvaranja pulpne komorice, vađenja živaca te, naposljetku, čišćenja i punjenja korijenskih kanala.

Postoje dvije različite procedure provođenja endodontskog zahvata. Jedna podrazumijeva otvaranje komorice i njeno popunjavanje sredstvom za umrtvljivanje živaca. Umrtvljeni se živci uklanjaju naknadno, a ne na isti dan kada se otvara komorica. Druga procedura podrazumijeva otklanjanje živaca istog dana kad se otvori komorica, a tada je obavezno koristiti anesteziju kako bi se kod pacijenta izbjegla neugodna bol.  

Važni koraci koji se trebaju slijediti kod provođenja endodontskog zahvata:

  • Pronaći sve korijenske kanale, dobro ih očistiti i dezinficirati
  • Popunjavanje kanala zamjenskom tvari koja sprječava prodor bakterija u zub i nastanak nove infekcije
  • Izrada rendgenske ​​kontrolne snimke nakon provedene terapije
  • Izrada novog ispuna ili krune, ovisno o stanju zuba