Oralna kirurgija – mitovi i činjenice

Kirurgija je zastrašujući pojam za svakog pacijenta, bez obzira radi li se o jednostavnom ili kompliciranom zahvatu. Zbog toga se za područje oralne kirurgije često vežu mitovi koji mogu povećati strah od bilo kakvog oralno-kirurškog zahvata. 

[MIT] Anestetici nisu sigurni za korištenje.

Istina: Anestetici su ispitani, sigurni i korisni! Prije zahvata ćete dobiti potrebnu dozu anestetika zbog čega operacije nećete biti ni svjesni. Anestetik je rješenje koje nas može lišiti boli i traume, svakako ga se ne trebamo plašiti. 

[MIT] Svi oralni kirurški zahvati su nevjerojatno bolni.

Istina: Mnoge oralne operacije nisu bolne. Svaka operacija je drugačija, a drugačiji je i svaki pacijent. Količina nelagode koju možete osjetiti nakon operacije ovisi o zahvatu, ali i o vašoj toleranciji na bol. 

[MIT] Stomatolog može obavljati sve zadatke oralnog kirurga.

Istina: Za izvođenje kompliciranih operacija često je potreban specijalist oralne kirurgije.

Dok je većina stomatologa sposobna obaviti manje zahvate poput vađenja zuba, veće će operacije obavljati oralni kirurg koji je za to specijaliziran. 

[MIT] Proces oporavka traje dugo.

Istina: Mnogi se pacijenti oporave od oralne operacije u nekoliko dana!

Vrijeme oporavka ovisit će o zahvatu i vašem generalnom zdravlju, ali većina ljudi može se vratiti normalnom životu unutar nekoliko dana nakon operacije!