Poremećaji u prehrani i oralno zdravlje

Veća količina novijih istraživanja pokazuje kako poremećaji u prehrani poput anoreksije, bulimije i prejedanja mogu imati negativne posljedice za oralno zdravlje čovjeka. Simptomi mogu varirati od blagih do vrlo teških, a stomatolozi su često među prvima koji ih mogu uspješno detektirati.

Što je anoreksija?

Osobe koje pate od anoreksije ograničavaju svoj dnevni unos hrane i pića, uglavnom u strahu od debljanja. Riječ je o poremećaju u sklopu kojeg osoba svoju vrijednost gleda kroz  dnevni kalorijski unos i kažnjava se jer jede previše ili konzumira “pogrešne namirnice”. 

Osim ograničavanja u prehrani, osobe koje pate od ovog poremećaja često su koncentrirane i na tjelovježbu u svrhu uspješnijeg gubljenja kilograma. 

Što je bulimija?

Bulimija je poremećaj prejedanja kojem slijedi takozvano “čišćenje”. Shodno tome, dijagnoza bulimije uključuje simptome poput prekomjernog unosa hrane i pića, nakon čega slijedi izbacivanje hrane i pića. Izbacivanje se manifestira tjelovježbom, uzimanjem laksativa ili prisilnim povraćanjem. Dijagnoza bulimije podrazumijeva kontinuirano ponavljanje navedenih radnji kroz dugoročni period.  

Što je poremećaj prejedanja?

Poremećaj prejedanja podrazumijeva konzumaciju velike količine hrane i pića. Osobe koje pate od ovog poremećaja osjećaju se kao da se ne mogu zaustaviti i kao da nemaju kontrolu nad vlastitim postupcima. Epizoda prejedanja može uključivati pretjerano brzu konzumaciju hrane, unos hrane do razine neugodne sitosti, unos velike količine hrane bez osjećaja gladi i konzumaciju hrane u privatnost zbog osjećaja srama, gađenja ili krivnje. 

Navedeni poremećaji prehrane utječu na zdravlje čovjeka i imaju negativne posljedice na organizam. Dovode do raznih tjelesnih disfunkcija, pa time i do komplikacija s oralnim zdravljem poput suhih usta, ispucalih usana i ranica u ustima, povećanja žlijezde slinovnice, karijesa, modrica i ozljeda u ustima. Zbog učestalog povraćanja, što vodi do prekomjernog kontakta zubi sa želučanom kiselinom, može doći i do ozbiljnog narušavanja zubne cakline. Navedeni simptomi stomatolozima pomažu da prepoznaju znakove poremećaja u prehrani i da otvoreno razgovaraju sa svojim pacijentima. Važno je shvatiti da je za rješavanje poremećaja u prehrani pojedincu potrebna pomoć, te je zbog toga izuzetno bitno da pacijent i stomatolog otvoreno razgovaraju o navedenim poteškoćama. Stomatolog može prepoznati simptome koji upućuju na poremećaj te pacijentu savjetovati da se za daljnje korake obrati psihoterapeutu.