Zašto održavanje krunica zahtijeva posebnu pažnju

Iako je održavanje oralne higijene kod većine ljudi pitanje navike koja se stječe u ranoj životnoj dobi te se, u većini slučajeva, drži ustaljenom kroz život, u odmakloj životnoj dobi, kod ugradnje krunica i mostova, dogodi se da ljudi zanemare ovu svakodnevnu obvezu. Tome je najčešće razlog nedovoljna informiranost o krunicama, materijalima od kojih su izrađene i načinu na koji se s njima treba postupati. Iako se ovaj problem najčešće javlja kod starijih osoba, i mladi ljudi, koji iz različitih razloga ugrađuju zubne krunice, često zanemaruju njihovo pravilno održavanje.

Zubne krunice nisu vječne, a preporuka struke je da ih se, zbog odnosa materijala i zubnog mesa, mijenja svakih 5 godina. Za predviđenu trajnost ovih nadomjestaka, iznimno je važna stručnost osoblja prilikom same ugradnje, ali i tehnologija i materijal koji se koriste pri samoj izradi krunica. Ako se u procesu izrade koriste visokokvalitetni materijali i suvremena tehnologija, može se reći da je velik dio za produljenje vijeka ovih zubnih nadomjestaka odrađen.

Pacijenti na produljenje trajanja krunica utječu pravilnim održavanjem oralne higijene o čemu ih, naravno, trebaju informirati njihovi stomatolozi. Stav o tome da se krunicama ne treba posvetiti puno pažnje, jer se radi o umjetnim materijalima, pogrešan je i često dovodi do brojnih komplikacija. Prava je istina da se nakon ugradnje krunica treba čak i detaljnije posvetiti održavanju zdravlja zubi: treba ih prati minimalno dva puta dnevno, u naviku uključiti i zubni konac i tuš za zube, usta ispirati vodicom i koristiti interdentalnu četkicu.

Ako se ne vodi računa o pravilnom održavanju, krunice neće potrajati, a može doći i do poteškoća po pitanju zdravlja zubi i desni. Ne smije se zaboraviti da su zubi ispod navlaka i dalje podložni karijesu, a budući da više nisu “nadohvat ruke”, potrebno je više pažnje posvetiti njihovom održavanju.