fbpx

Varstvo osebnih podatkov

Home / Varstvo osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Za vodjo obdelave zasebne zobozdravstvene ambulante Masnić Luka, Antuna Šoljana 37, Zagreb, OIB: 43961458449 (nadalje v besedilu: upravljavec obdelave)

1. Splošne informacije

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov za zasebno zobozdravstveno prakso Masnić Luka, Antuna Šoljana 37, Zagreb, OIB: 43961458449, se uporablja od 25. maja 2018. z uporabo naših izdelkov in storitve zaupate nam vaše osebne podatke. Ta izjava opisuje, katere podatke zbiramo, kako ravnamo z njimi, in za kakšne namene ih uporabljamo, in tudi vaše pravice v zvezi z zbiranjem in obdelavo podatkov.

a) Za obdelavo podatkov je odgovorna:

Ivana Bandalo Masnić Tel. +385 (0) 1 77 99 081

Faks: +385 (0) 1 77 99 081

Komisar za varstvo osebnih podatkov je na voljo na:

Kontaktni obrazec: http://www.dentalmasnic.com

Kontakt email: osebnipodaci@dentalmasnic.com

b) Če v našem poslovanju uporabljamo storitve zunanjih izvajalcev za obdelavo vaših osebnih

podatkov, še vedno smo odgovorni za njihovo zaščito.

2. Vrste osebnih podatkov

Zbiramo in obdelavamo naslednje osebne podatke:

a) vaše osnovne osebne podatke: ime in priimek, naslov, osebno identifikacijsko številko (OIB), številko mobilnega telefona in kontaktne podatke (e-mail naslov, telefonska številka), informacije o vrsti pogodbenih odnosov in vsebine.

b) druge osebne podatke potrebne za izvedbo naročila ali izpolnitev z zakonom kot so osebna izkaznica, bančni račun, pooblastila podpisov ali predstavitve.

3. Obdobje shranjevanja

a) Vaše osnovne osebne podatke bodo načelno izbrisane ob prenehanju pogodbenega razmerja, a najkasneje do izteka zakonskih obveznosti v zvezi s hranjenjem osebnih podatkov.

Upoštevajte, da ne brišemo vaših podatkov:

• V primeru prisilne poravnave neplačanih terjatev.

• Če je pritožba izdelka ali storitve vložena v roku do zaključka postopka po pritožbi v skladu z veljavnimi predpisi.

b) Vaši drugi osebni podatki se običajno izbrišejo ob prenehanju pogodbenega razmerja in najpozneje do izteka katere koli zakonske obveznosti za shranjevanje, razen če se sproži postopek prisilne izterjave neplačanih terjatev  ali če se pritožba za izdelek ali storitev vloži v roku do dokončanja pritožbe v skladu z veljavnimi predpisi.

4. Metode in namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vse vrste vaših osebnih podatkov se obdelujejo na podlagi naših legitimnih interesov in vaših interesov za naslednje namene:

a) izpolnjevanje pogodbe in zakonske obveznosti

b) odkrivanje zlorabe

c) preverjanje kreditne sposobnosti in pobiranje terjatev

Obdelava te izjave je potrebna za sklenitev pogodbe z nami ali za izpolnitev podpisane pogodbe. Če nam ne posreduje te iste informacij, vam ne bomo mogli izpolniti pogodbenih obveznosti in ne bomo mogli skleniti pogodbe z vami.

5. Posredovanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke iz 2. člena te izjave (glede na naš legi timni interes in vaše interese v skladu s to izjavo) se lahko posredujejo našim partnerjem za izpolnjevanje pogodbenega razmerja.

Take družbe lahko te informacije uporabljajo le na način, ki je predviden z izjavo.

6. Upravljanje z soglasjem

a) Soglasje  ki ste nam ga dali, lahko kadar koli prekličete.  Lahko tudi kadar koli nasprotujete naši obdelavi v povezavi z vašimi osebnimi  podatki. Spremembo soglasja lahko spremenite  na način naveden v 7. členu te izjave, prek spletnega vmesnika, ali pozivom na kontakt: osebnipodaci@dentalmasnic.com Tel. +385 (0) 1 77 99 081 lahko pa tudi prihodom v naše poslovne prostore.

b) Enkrat umaknjeno soglasje lahko ponovno priložite.

c) Soglasje ki ste nam dali ali opoziv soglasja vedno velja za vse izdelke in storitve kire ste ugovorili.

7. Pravica vprašanih

a) Pravica na korekcije:

Če obdelujemo vaše osebne podatke ki so nepopolni ali netočni, lahko kadar koli zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo.

b) Pravica na izbris podatkov:

Od nas lahko zahtevate da izbrišemo vaše osebne podatke če jih obdelujemo nezakonito ali ta obdelava podatkov predstavlja nesrazmerno motenje v vaše zaščitne interese. Prosimo da upoštevate da obstajajo razlogi za onemogočanje trenutnega brisanja, na primer pri zakonskimi predpisanim obveznosti  arhiviranja.

c) Pravica za omejevanje obdelave:

Za distribucijo podatkov lahko zahtevate omejitev:

• Če izpodbijate točnost podatkov v obdobju, ki nam omogoča preverjanje točnosti teh podatkov.

• Če je bila obdelava podatkov nezakonita, vendar nočejo izbrisati, in namesto tega iščete omejilo uporabe podatkov.

• Če podatki niso več potrebni za predvideni namen, ampak jih še vedno potrebujete za uresničevanje zakonskih zahtev .

• Če ste vložili pritožbo glede distribucije teh podatkov.

d) Pravica na žalbo:

Če distriburamo vaše podatke za opravljanje naloga javnega interesa ali naloge javnega organa ali če se pri njihovi obdelavi zanesemo na naše legitimne interese, lahko vložite žalbo proti takšne obdelave podatkov, če obstaja z vaše strane interes za zaščito vaših podatkov.

e) Pravica do pritožbe:

Če menite, da smo  pri obdelavi podatkov prestopili hrvaške ali evropske predpise o varstvu podatkov, prosimo vas da nas kontaktirate da odpravimo in skupaj pojasnimo morebitne težave. Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri hrvaški agenciji za varstvo osebnih podatkov, v primeru spremembe veljavnih predpisov drugemu organu, ki bo prevzel njeno jurisdikcijo, in od 25. maja 2018 tudi lahko vložite pritožbo nadzornemu organu v EU.

f) Uresničevanje pravice:

Če želite izpolniti katerokoli od teh pravic, se oglasite na nas z uporabo naših kontaktnih podatkov iz člena 1 te izjave.

h) Potrditev identiteta:

V primeru dvome lahko zahtevamo dodatne informacije da preverimo vašo identiteto. Služi za zaščito vaših pravic in zasebnih področij.

i) Zloraba pravice:

Če prevečkrat uporabite preveč navedene pravice  in z očitnim namenom zlorabe, vam lahko zaračunamo administrativno plačilo ali zavrnemo obdelavo vašega zahtevka.

Zasebna zobozdravstvena ambulanta Masnić Luka